Memartabatkan Wahyu Melalui Aplikasi & Amali

Analisis Hadith Psikologi

Mengkaji Prinsip Psikologi, Strategi, Metod, Prosedur, Prioriti, Teknik dan Taktik Nabi Muhammad.

Kami menerbitkan dapatan aplikasi hadith psikologi seperti:

002-school-material-3.png

Teknik Motivasi Nabi

Dalam hadis, kami analisis cara Nabi memotivasi anak buahnya. Apa bahasa dan ayat yang digunakan.

017-exam-1.png

Mendorong Staff

Dapatan juga menunjukkan Nabi sangat mahir menaikkan semangat anak buah yang anda boleh ikut.

004-bell-1.png

Teknik Komunikasi

Dari meleraikan konflik para sahabat, sehingga lah teknik memuji juga sudah Nabi tunjukkan dalam hadis.

005-ink-1.png

Mendorong Pelajar

Ilmu dari langit ini anda boleh aplikasikan untuk mendorong pelajar corot supaya jadi lebih baik.

Siapa Ahli Pengkaji Psikologi Hadith?

Tim pengkaji hadith kami terdiri daripada 9 orang yang mempunyai kemahiran daripada bidang linguistik, agamawan, kaunseling dan psikologi iaitu: 

Penasihat: Prof. Emeritus Abdullah Hassan Ph.D.
Ketua Projek: Puan Ainon Mohd.
Timbalan Ketua Projek: Puan Wan Mazwati Wan Yusoff Ph.D.

Tim Penyelidik:
Tn. Ahmad Saifuddin Yusof
Pn. Muna ‘Izzah Fadzil
Pn. Rihan Hashim
Pn. Nor Hayati Mohd Redzwan
Tn. Asyraff Hafdzan Abdullah
Tn. Mohd. Yusry Yusopp

Objektif Kami Menjalankan Penyelidikan Ini:

1

Menggali prinsip-prinsip, strategi-strategi, prosedur-prosedur, teknik-teknik dan tool-tool yang digunakan oleh Nabi Muhammad apabila beliau melaksanakan proses pembangunan tenaga manusia.

2

Menggunakan penemuan-penemuan dalam penyelidikan ini bagi menghasilkan modul-modul latihan pembangunan sumber manusia dalam organisasi.

Soalan Lazim Tentang Keberkesanan Modul Ini

Al-Quran menerangkan prinsip-prinsip umum, manakala sunnah Nabi Muhammad menterjemahkan prinsip-prinsip umum dalam al-Quran itu ke dalam bentuk strategi, pendekatan, teknik, prosedur, prioriti, kata-kata dan tool-tool yang praktikal.

Tidak. Tidak semua teknik Barat tidak selaras dengan teknik Nabi Muhammad. Banyak teknik Nabi Muhammad adalah selaras dengan hasil penemuan penyelidikan dalam bidang sains psikologi Barat.

Teknik-teknik Barat yang selaras dengan teknik Nabi Muhammad boleh terus diaplikasikan di tempat kerja, manakala mana-mana teknik yang tidak selaras digantikan dengan teknik Nabi Muhammad yang kita tunjukkan.

Penemuan-penemuan daripada penyelidikan ini telah membolehkan kami menggali dan mengkonstruksi formula-formula di bawah:

a. Strategi-strategi yang Nabi Muhammad gunakan.
b. Pendekatan-pendekatan yang Nabi gunakan.
c. Teknik-teknik yang Nabi gunakan.
d. Prosedur-prosedur kerja yang Nabi gunakan.
e. Sistem prioriti yang Nabi gunakan.
f. Tool-tool yang Nabi gunakan.
g. Kata-kata yang Nabi gunakan.
h. Kata-kata yang Nabi tidak gunakan.

Teknik-teknik Nabi Muhammad boleh digunakan ke atas sesiapa sahaja kerana teknik-teknik itu dapat dipisahkan daripada sistem kepercayaan seseorang, sebagaimana dalam sukan boleh di mana teknik menendang bola dapat dipisahkan daripada agama pemainnya.

Penyelidikan ini dijalankan dengan menggunakan catatan-catatan hadith dalam rekod (i) Imam Bukhari dan (b) Imam Muslim. Dua koleksi rekod itu dipilih berdasarkan status autentisiti koleksi tersebut mengikut konsensus para ulama besar.

Penyelidikan dilakukan bagi mengetahui elemen-elemen praktikal seperti:

a. Apa peristiwa yang telah berlaku lalu dirujukkan kepada Nabi Muhammad.
b. Siapa yang melakukannya.
c. Apa kata-kata sebenar yang diucapkan oleh pengadu kes.
d. Apa konten dalam kata-kata si pengadu.
e. Siapa orang-orang lain yang kebetulan hadir pada waktu Nabi Muhammad mendengar kes itu dirujukkan kepada beliau.
f. Apa kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang lain yang ada di situ.
g. Apa perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang lain itu.
h. Apa kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad.
i. Apa kata-kata yang tidak diucapkan oleh Nabi Muhammad.
j. Kepada siapa kata-kata Nabi Muhammad itu ditujukan.
k. Apakah konten dalam kata-kata Nabi Muhammad.
l. Apakah cadangan yang Nabi Muhammad berikan kepada pengadu kes.
m. Berapa jumlah cadangan yang Nabi Muhammad berikan.
n. Siapa yang diarahkan oleh Nabi Muhammad supaya melakukan sesuatu pada sesi itu
o. Bila arahan Nabi Muhammad itu dilaksanakan.
p. Apa yang berlaku selepas Nabi Muhammad berkata-kata.
q. Apa yang Nabi Muhammad lakukan selepas beliau habis berkata-kata.

Bagi mengelakkan risiko hasil penyelidikan ini tidak betul, langkah-langkah berikut sudah dimasukkan dalam desain penyelidikan:

a. Melantik Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan sebagai penasihat desain penyelidikan supaya memenuhi ciri-ciri penyelidikan saintifik dan empirikal yang baik.

b. Dalam anggota tim penyelidik terdapat 3 orang lulusan fakulti pengajian Islam. Salah seorang adalah pakar hadith.

a. Staf yang mempunyai orang-orang bawahan.
b. Staf yang menjalankan tanggungjawab pengurusan sumber manusia.
c. Staf yang perlu meningkatkan prestasi orang bawahannya.
d. Staf yang mempunyai orang bawahan yang bermasalah.